Avslappning och uppmärksamhetsträning

Avslappning & Uppmärksamhetsträning

Mindfulnessövningar för klassrummet
Av ÅsaMia Alteryd & Åsa Olausson

Avslappning och uppmärksamhetsträning ger redskap för att träna olika sätt att lugna ner sig själv i stressade eller röriga situationer. Dessutom ger boken verktyg till träning i att rikta uppmärksamheten mot det man vill fokusera på – oavsett om det gäller matte eller vad jag vill se hos mig själv och mina kompisar. Dessa förmågor är naturliga och medfödda, men man kan lära sig att använda dem medvetet. På detta sätt kan man öka sin koncentration, förbättra minnet och inlärningen, bli gladare och må bättre.
• Boken ger träning inom olika områden, bland annat:
• Spänn av – att spänna kroppen i onödan skapar stress och gör det svårt att koncentrera sig på annat.
• Minska stressen – att förstå vad som stressar och hur det påverkar kroppen gör det lättare att minska den negativa stressen.
• Tolka kroppens signaler – att förstå att kroppen skickar signaler till oss, som det är viktigt att lyssna till och att förstå hur vi ska förhålla oss till dem.
• Fokusera uppmärksamheten – att kunna rikta uppmärksamheten på rätt saker är ett värdefullt redskap för att kunna arbeta koncentrerat i klassrummet.
• Acceptera tankarna – att med nyfikenhet upptäcka vad jag har för tankar och acceptera dem, är en förutsättning för att kunna välja vad jag vill tänka om mig själv och de situationer jag hamnar i.

Materialet innehåller drygt 70 övningar samt flertalet kopieringsunderlag.
Övningarna i boken är främst tänkta för åldrarna 9–13 år, men flertalet av dem kan anpassas både uppåt och nedåt i ålder.
2011 Studentlitteratur (Boken är slutsåld och har utgått ur Studentlitteraturs sortiment, men stora delar av boken kommer att finnas att tillgå som e-postprenumeration liknande våra övriga material med start hösten 2024.)