Metod

EQverkstans läromedel är anpassat för årskurs F-3, 4-6 och 6-7 och du behöver inte gå kurser för att använda vårt lektionsmaterial, bara bli lite sugen på att sätta igång. De flesta övningar är nyskrivna. Metoderna är utarbetade under ett treårigt projekt i socialtjänstens regi. Projektet är utvärderat av Forskningsstation Mösseberg som kom med en positiv slutrapport sommaren 2004.

(Vill du läsa utvärderingen? Klicka här: Arbetsrapport_2004_E.pdf - Pdf-fil)

 


Grunden i metoderna är fysisk aktivitet, samtal, samarbete och egen reflektion. Metodiken är inspirerad av Aktiva värderingar. "Heta stolen" är ett exempel på en metod för att skapa samtal och själv ta ställning i olika frågor. Andra exempel på metoder är drama utan slut, dilemmafrågor, oavslutade meningar, samarbetsövningar och lekar. 

I materialet möter ni olika elever i en klass. Eleverna möter olika situationer som blir till övningar. Genom att arbeta med en historia i tredje person avgör dina elever hur mycket de vill lämna ut om sig själva. De kan då diskutera mer fritt i själva frågan. Syftet är att ta del av fler perspektiv och tänka över sina egna ståndpunkter. Den egna tankeprocessen fortsätter och eleven blir bättre rustad att göra medvetna kloka val. 

Materialets författare (ÅsaMia) arbetade 2001-2004 med metodutveckling i ett skolprojekt i Lidköpings kommun. Anställd av socialförvaltningen arbetade hon tillsammans med två kollegor i grundskolan för att förebygga mobbning, droger och främlingsfientlighet.