Gnissel

– konflikthantering och relationskunskap

Gnissel i förskoleklassen
Av ÅsaMia Alteryd & Linda Palm

Gnissel i klassen
Av ÅsaMia Alteryd & Linda Palm

Gnissel i klassen åk 4-6
Av ÅsaMia Alteryd & Linda Palm

Gnissel på fritids
Av ÅsaMia Alteryd & Linda Palm

Vad gör du när det uppstår gnissel i klassen?
Många konflikter och relationsbekymmer kan undvikas genom ett förebyggande arbete och gemensamma regler.

Det är inte möjligt att helt undvika gnissel och konflikter när många människor ska samsas på en liten yta under flera timmar varje dag och dessutom inte själva har valt att göra det. Det kan vara positivt och utvecklande att behöva bemöta andras åsikter och kanske stanna upp för att tänka ut en lösning tillsammans. Destruktiva konflikter däremot, de tar en massa energi som egentligen behövs till annat under skoldagen. Sådant gnissel kan ni få hjälp att lösa med denna serie.

Fyra delar som täcker hela f – åk 6
Serien omfattar nu fyra delar som tillsammans sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6. Varje bok är anpassad till sin målgrupp. Dels blir eleverna äldre på bilderna mellan förskoleklassen, åk 1–3 och åk 4–6. Dels är de problem och frågeställningar som berättelserna tar upp sådana som ligger nära elevernas vardag i de årskurser som de befinner sig i.

Övrig litteratur

Livskunskap F-3
Av ÅsaMia Alteryd & Sture Alteryd

Livskunskap 4-6
Av ÅsaMia Alteryd & Sture Alteryd

Avslappning & Uppmärksamhetsträning
Av ÅsaMia Alteryd & Åsa Olausson

Fritt att ladda ner:

5 Huskurer för psykisk hälsa i samarbete med SKR

Lektionsmaterial 9-12 år