Beställning

EQverkstan producerar fyra olika läromedel. De är anpassade för grundskolan. Du får konkreta övningar med korta och tydliga instruktioner till din e-postadress.

Nytt för hösten 2024  ”Från Stress till Fokus”
Från Stress till Fokus ger praktiska verktyg för att hantera stress och träna upp uppmärksamheten tillsammans med elever. Genom övningar fokuserade på avspänning, stresshantering, tolkning av kroppens signaler och koncentrationsträning, stärker vi elevernas förmåga till uppmärksamhet, uthållighet och självreglering. Materialet betonar möjligheten att forma vår plastiska hjärna och utveckla exekutiva funktioner för att lyckas i skolan och i livet. Materialet är främst tänkt för mellanstadieåldern men kan anpassas både uppåt och nedåt i ålder.
Prenumerationen innehåller totalt 10 utskick, 5 per termin,
och löper över ett läsår med start vecka 33 hösten 2024
Licenskostnad för ett läsår:  1 600 kr (exkl. moms)

F-3  "Tubben och Ebba"
Prenumerationen är löpande med 8 utskick per termin.
I varje utskick finns två övningar och en lek.
Licenskostnad per termin:  1 040 kr (exkl. moms)

4-6  "Jossan och Alex"
Prenumerationen är löpande med 8 utskick per termin.
I varje utskick finns två övningar och en lek.
Licenskostnad per termin:  1 040 kr (exkl. moms)

6-7  "Högstadiestart"
Prenumerationen innehåller totalt 16 utskick, 8 per termin,
och löper över ett läsår med start vecka 33 hösten 2024
Licenskostnad för ett läsår:  2 080 kr (exkl. moms)

© Så länge skolan har en aktiv prenumeration på något av EQverkstans material har du rätt att kopiera materialet till din skola, men inte sprida prenumerationen till andra skolor eller ta med dig materialet om du byter skola/arbetsplats.

Grunden i metoderna är samtal, samarbete, reflektion och fysisk aktivitet. Exempel på metoder är dilemmaberättelser, oavslutade meningar, samarbetsövningar och samarbetslekar. Dilemmaberättelserna handlar om några olika elever i en klass. De fiktiva eleverna möter situationer som blir till övningar. Genom att arbeta med en historia i tredje person avgör dina elever hur mycket de vill lämna ut om sig själva. De kan då diskutera mer fritt i själva frågan. Syftet är att ta del av fler perspektiv och tänka över sina egna ståndpunkter. Den egna tankeprocessen fortsätter och eleven blir bättre rustad att göra medvetna kloka val.

Här kan du beställa en prenumeration. Fyll i och skicka in beställningsformuläret nedan.
Det går också bra att ringa eller skicka e-post.

Utskicken för F-3 och 4-6 kommer varannan vecka med start vecka 33 hösten 2024. Gör du din beställning senare skickar vi de utskick som redan gått ut för terminen till dig i samband med bekräftelsen på din beställning.

Vid varje terminsslut kommer en påminnelse om att det är dags att höra av sig om man inte vill fortsätta med nästa termins utskick. Om prenumeranten inte säger upp abonnemanget fortsätter det alltså påföljande termin.